FRÅGOR OCH SVAR GÄLLANDE FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

1. Får jag en ISPM 15-stämpel från Evira?

Nej, det får du inte. Beslutet om märkningsrätt som Evira utfärdar innehåller en modell på märkningen. Mottagaren av märkningsrätten skaffar sig en stämpel eller ett annat märkningsredskap som överensstämmer med modellen. Stämpeln eller motsvarande ska vara sådan att märkningen blir tydlig. Det är inte tillåtet att på något sätt ändra märkningen enligt modellen.

2. Jag exporterar varor i förpackningar av trä till ett land utanför EU. Måste jag använda märkningen ISPM 15?
Du hittar en förteckning över de länder som tagit standarden ISPM 15 i bruk på Eviras webbplats under Export. I förteckningen räknas upp de länder som enligt Eviras kännedom kräver att förpackningsmaterial av trä är behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Förteckningen är nödvändigtvis inte komplett. Det lönar sig att vid behov be mottagaren av varan att ta reda på exportkraven av myndigheterna för växthälsa i mottagarlandet.