EU:S INRE MARKNAD INOM FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

På den inre marknaden i EU har i allmänhet inga krav beträffande växthälsa ställts på förpackningsmaterial av trä. Ett undantag utgörs av förpackningsmaterial som importeras från Portugal till de övriga EU-länderna. Detta förpackningsmaterial måste uppfylla kraven enligt standarden ISPM 15.Orsaken till detta är att Portugal är det enda EU-landet där det förekommer tallnematod, som är en farlig skogsförstörare. Man vill förhindra att tallnematoden sprider sig från Portugal till de övriga EU-länderna.

Det lönar sig att använda förpackningsmaterial av trä som uppfyller standarden ISPM 15 i godstrafik till Portugal för att undvika problem i samband med eventuella vidare transporter.