Inspektioner av förpackningsmaterial av trä

Eviras och NTM-centralernas växtinspektörer utför inspektioner hos innehavare av märkningen enligt standarden ISPM-15. I samband med inspektionen försäkrar de sig om att virket som används vid tillverkningen av förpackningsmaterialet uppfyller kraven enligt standarden och att märkningarna är korrekta. För inspektionen uppbärs en avgift.

Förpackningsmaterial av trä som importeras till Finland från länder utanför EU inspekteras på importplatserna och i importörernas lager. Importinspektionerna är avgiftsfria. I samband med inspektionerna utreder man om det importerade förpackningsmaterialet uppfyller kraven enligt standarden ISPM 15 och om förpackningsmaterialet är fritt från växtförstörare. I samband med inspektionerna tar man spånprover från förpackningarna och utför tallnematodanalyser på dem.

Importerat förpackningsmaterial som inte uppfyller kraven enligt standarden ISPM 15 beträffande märkningar, behandlingar eller växtsundhet meddelas importförbud. Inspektören fattar ett skriftligt beslut om importförbud i vilket bestäms de åtgärder som ska utföras på förpackningsmaterialet. Importören utför åtgärderna på egen bekostnad.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS