Enbart id-nummer för ISPM 15 -märkning

Alla som har id-nummer för ISPM 15-märkning vill inte att företagets namn anges i samband med id-numret.

Se tabell, där endast id-nummer anges (pdf 27, kbyte).

På marknaden finns dessutom också förpackningsmaterial som har tillverkats före 1.1.2010 och vars id-nummer inte finns i den här förteckningen eller i förteckningen över ISPM 15-företagare. I förteckningarna finns inte heller sådana id-nummer som inte mera är i bruk.

Mera information om id-nummer som inte finns i förteckningen fås från Evira.