ISPM 15 -märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä

Ett företag som tillverkar förpackningsmaterial av trä behöver en av Evira utfärdad märkningsrätt och ett kodnummer för att få använda en märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackningsmaterial av trä. Aktörer som beviljats märkningsrätten införs i Eviras register över märkningsinnehavare.

Ansökning av märkningsrätt

Ansökan om märkningsrätt görs skriftligt till Evira. Evira fattar ett skriftligt beslut om beviljande av märkningsrätten. Beslutet skickas till mottagaren av märkningsrätten. Beslutet om märkningsrätt innehåller en modell på en ISPM 15-märkning och innehavarens kodnummer. Mottagaren av märkningsrätten skaffar sig en stämpel eller ett annat märkningsredskap som överensstämmer med modellen.

Förutsättningar för att beviljas märkningsrätt

En förutsättning för att märkningsrätt beviljas är att virke utan bark som behandlats i enlighet med standarden ISPM 15 används vid tillverkning av förpackningsmaterialet. I Finland tillverkas förpackningsmaterial i allmänhet av ugnstorkat virke. Ugnstorkning godkänns som behandling, om den temperatur som standarden kräver (HT) uppnås under torkningen.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS