STANDARDEN ISPM 15 FÖR FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

Standarden ISPM 15 har uppgjorts av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO. Standarden fastställer kraven på behandling och märkning av förpackningsmaterial av trä som används i internationell handel.

Kravet enligt standarden ISPM 15 är att förpackningsmaterial av trä ska vara tillverkat av barkat virke och att virket eller det färdiga förpackningsmaterialet har behandlats och märkts enligt standardens krav.

I Finland tillverkas förpackningsmaterial i allmänhet av ugnstorkat virke. Ugnstorkning godkänns som behandling, om den temperatur som standarden kräver (HT) uppnås under torkningen.

Det behandlade förpackningsmaterialet märks med ett standardenligt märke som innehåller IPPC-logo, landskod och tillverkarens id-nummer samt behandlingsmärkning. Av behandlingsmärkningarna avser HT (heat treatment) och DH (dielectric heating) värmebehandling samt MB gasbehandling med metylbromid (förbjuden användning i Finland). Märkningen ska också ha ramar enligt modellerna i standarden.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER


ispm_merkki_2010.jpg : 190Kb

Modell av en ISPM 15 -märkning.

FAO:s sida, där länder, som har verkställt (implementerat) standarden ISPM 15, finns listade:

 

ISPM 15 -kontaktpersonerna i de olika länderna: