Införsel och utförsel av frukter, bär och grönsaker

Många växtsjukdomar och skadedjur sprider sig via frukt- och grönsakspartier. Av den här orsaken har man ställt upp olika krav på import och export av frukt och grönsaker. På de här sidorna hittar du information om sundhetskrav gällande frukt och grönsaker vid import från länder utanför EU och export till dem.

Information om övriga krav i samband med saluförande av grönsaker hittar du under livsmedelssidorna.

Information om kraven som iakttas på den inre marknaden i EU hittar du under Försäljning och marknadsföring > Frukt och grönsaker.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS