Export av frukter, bär och grönsaker till länder utanför EU

Vid export av frukt och grönsaker till länder utanför EU måste man ta i beaktande såväl kraven på växthälsa som övriga krav som gäller saluförande av växter. På denna sida hittar du information om kraven på växthälsa. Övriga krav som gäller saluföring hittar du på livsmedelssidorna.

Kraven på växthälsa som syftar till att förhindra spridningen av växtsjukdomar och skadedjur varierar mellan olika länder och olika produkter. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar eller skadedjur som nämns i mottagarlandets krav får inte förekomma i försändelserna. Exportören ska i god tid före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på den produkt som exporteras.

Den som exporterar produkter för vilka krävs sundhetscertifikat ska registrera sig i Eviras växtskyddsregister.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: