Import av frukter, bär och grönsaker från länder utanför EU

På denna sida hittar du information om sundhetskrav gällande frukt, bär och grönsaker som importeras från länder utanför EU. Information om övriga krav i samband med saluförande av grönsaker hittar du under livsmedelssidorna.

Syftet med inspektionerna av växthälsa och importkraven är att förhindra farliga växtsjukdomar och skadedjur från att spridas. Växtpartier som importeras får inte innehålla farliga växtsjukdomar eller skadedjur.

För import av bestämda frukter, bär och grönsaker från länder utanför EU krävs ett sundhetscertifikat av myndigheterna i exportlandet och en inspektion i samband med införseln till Finland. Det är tillåtet att föra in dessa grönsaker endast via bestämda importplatser. Eviras anvisning om produkter som kräver sundhetscertifikat hittar du från sidan blanketter och anvisningar.

Den som importerar grönsaker som kräver sundhetscertifikat ska vara införda i Eviras växtskyddsregister. En anmälan om importen ska göras till Tullen som utför en inspektion.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: