IMPORT OCH EXPORT AV GÖDSELFABRIKAT

Här hittar du information om sådant som rör import och export av gödselfabrikat.

Mer information om gödselfabrikat, lagstiftning och tillsynen över dem ingår i avsnittet Odling och produktion. Information om import på EU:s inre marknad finns i punkten Försäljning och marknadsföring.