EXPORT AV GÖDSELFABRIKAT TILL LÄNDER UTANFÖR EU

Kraven för gödselfabrikat avsedda för export bestäms enligt mottagarlandets lagstiftning. Exportören ska i god tid före exporten ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på produkten.Certifikat för exporten kan fås av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS