EXPORT AV JORDMATERIAL OCH VÄXTUNDERLAG TILL LÄNDER UTANFÖR EU

Vid export av jordmaterial eller växtunderlag till länder utanför EU ska man först ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer. Kraven varierar från land till land. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar eller skadedjur som nämns i mottagarlandets krav får inte förekomma i försändelserna. Om det krävs ett sundhetscertifikat för export, ska exportören vara införd i Eviras växtskyddsregister.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

 

Teman: