IMPORT AV JORDMATERIAL OCH VÄXTUNDERLAG FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

Många farliga växtförstörare som till exempel potatisnematoden sprider sig via jordmaterial. På grund av detta är import av jordmaterial och växtunderlag som innehåller jordmaterial eller andra organiska ämnen förbjuden från de flesta länder utanför EU. Importförbudet gäller inte ren torv och inte växtunderlag som består av ett helt och hållet oorganiskt material, som till exempel stenull.

Ett sundhetscertifikat krävs för jordmaterial och växtunderlag som kommer  tillsammans med växter från de flesta länderna utanför Europa och några Europeiska länder. Se certifikatskrav från sidan blanketter och anvisningar (länken till höger). Kravet på sundhetscertifikat för växtunderlag gäller inte för ren torv eller oorganiskt material.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: