Import och export av potatis

Potatisen har många farliga växtsjukdomar och skadedjur som man vill hindra från att spridas från ett land till ett annat .Till dessa farliga växtförstörare hör till exempel ljus ringröta, mörk ringröta, potatisnematoder och koloradoskalbaggen. På grund av risken för växtförstörare har man ställt olika krav och begränsningar på import och export av potatis i handeln med länder utanför EU.

Också på den inre marknaden i EU måste potatispartierna uppfylla hälsokraven samt kraven på märkningar i enlighet med lagstiftningen. Du hittar information om kraven gällande handel på den inre marknaden under Försäljning och marknadsföring > Potatis.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS