IMPORT AV POTATIS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

Import av potatis från länder utanför EU är förbjuden till största delen. Det är dock tillåtet att importera både sättpotatis och matpotatis från Schweiz. Vidare är det också tillåtet att importera matpotatis från Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Syrien, Schweiz, Tunisien och Turkiet.

För import av potatis från ovannämnda länder krävs ett sundhetscertifikat som myndigheterna i exportlandet har utfärdat. Det är tillåtet att föra in potatis endast via bestämda importplatser. Potatispartierna inspekteras i samband med införseln till Finland och importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

Teman: