Import och export av skogsodlingsmaterial

På denna sida hittar du information om import och export av skogsodlingsmaterial. Observera att handel mellan EU:s medlemsstater utgör handel på den inre marknaden. Du hittar information om denna handel på webbplatsen Försäljning och marknadsföring. En länk till webbplatsen finns i den högra navigeringsbalken.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS