Export av skogsodlingsmaterial till länder utanför EU

Vid export av skogsodlingsmaterial till länder utanför EU iakttas de av mottagarländerna fastställda kraven, som varierar beroende på land och produkt. Exportören ska i god tid före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på den produkt som exporteras. På mottagarlandets begäran utfärdar Evira ett OECD-intyg över härkomstområde. Intyget söks från MEVI-datasystemet.

I allmänhet krävs ett sundhetscertifikat för alla levande växter och även för många produkter av vegetabiliskt ursprung. Certifikatet utfärdas av Evira utifrån en exportanmälan. Exportören av produkter som kräver sundhetscertifikat ska registrera sig i Eviras växtskyddsregister.

Produkterna som exporteras inspekteras genom kontroller som görs i produktionsställena samt genom kontroller av exportpartier strax före exporten.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS