Import och export av spannmål

I spannmålshandel med länder utanför EU ska de fytosanitära kraven beaktas eftersom växtskadegörare kan spridas med spannmål.

Information om försäljning av spannmål på EU:s inre marknad finns under länken Försäljning och marknadsföring > Spannmål.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS