Export av spannmål till länder utanför EU

Då spannmål exporteras till länder utanför EU följs de krav som ställts av mottagarländerna som kan variera beroende på land och spannmålssort. Exportören måste i god tid före exporten utreda vilka mottagarkrav det mottagande landet ställer på spannmålet som ska exporteras. Försändelserna ska inte innehålla de växtsjukdomar eller skadegörare som nämns i mottagarländernas krav.

Exportkravet är ofta ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate), vilket beviljas av Evira. Innan ett sundhetscertifikat beviljas tas ett prov av spannmålspartiet för undersökning i Eviras laboratorium. Ur provet undersöks åtminstone förekomsten av skadegörare och avfallskorn.

Exportören av spannmål som kräver ett sundhetscertifikat ska höra till Eviras växtskyddsregister.

Spannmålsproven tas av en ackrediterad växtinspektör vid Evira eller en ELY-central.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS