Import av spannmål från länder utanför EU

Vissa spannmålssorter kräver ett sundhetscertifikat och en inspektion då spannmål införs från länder utanför EU. Avsikten med importkraven är att hindra spridningen av farliga växtsjukdomar och skadegörare genom spannmål. 

Eviras anvisning om produkter som kräver sundhetscertifikat hittar du från sidan blanketter och anvisningar (länken till höger).

Spannmålsförsändelser som kräver sundhetscertifikat får införas endast via vissa införselplatser. För att komma överens om inspektion måste importen anmälas till växtinspektören.

Importören av växter som kräver sundhetscertifikat ska höra till Eviras växtskyddsregister.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS