Import och export av utsäde

Vid import av utsäde från länder utanför EU och export till länder utanför EU bör man beakta fordringarna i lagen om skydd för växters sundhet och i lagen om handel med utsäde.

Vid import gäller växtsundhetskraven för utsäde av vissa växtarter, antingen vid import från alla länder utanför EU eller endast från vissa länder. Vid export följs mottagarlandets fordringar.

Lagen om handel med utsäde gäller alla importörer och exportörer av utsäde, oberoende av utsädets mängd. Noggrannare anvisningar finns i punkterna import från länder utanför EU, export till länder utanför EU, handel på EU:s inre marknad - utsäde samt registrering som marknadsförare.

Fordringarna vid handel på EU:s inre marknad finns i punkten Försäljning och marknadsföring > Utsäde.

Vid import gäller växtsundhetskraven för utsäde av vissa växtarter, antingen vid import från alla länder utanför EU eller endast från vissa länder. Vid export följs mottagarlandets fordringar.