Sundhetskrav på växter vid export av utsäde till länder utanför EU

Vid export av frön till länder utanför EU iakttas de krav som mottagarländerna ställer. Syftet med kraven är att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprids via frön. Exportören ska ta reda på kraven av mottagarlandet i god tid före exporten. Det är till exempel möjligt att en inspektion redan under vegetationsperioden krävs för export.

Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate), som utfärdas av Evira. Växtsjukdomar eller skadedjur som nämns i mottagarlandets krav får inte förekomma i försändelserna.

En exportör av frön som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: