Information för privat personer

På den här sidan hittar du information om import av utsäde av jordbruks- och trädgårdsväxter som privatperson för eget bruk.

Informationen på sidan gäller såväl införsel i samband med resor som till exempel beställning av utsäde via internet.  Informationen gäller inte import för yrkesbruk, marknadsföring eller annan företagsverksamhet, även om det handlar om små mängder, och inte heller import för förädlings-, forsknings- eller försöksbruk.

En privatperson behöver inte registrera sig som importör om importen sker sporadiskt.

Utred först importvillkoren

En privatperson får importera 200 g utsäde av jordbruks- eller grönsaksväxter för eget bruk. Om importmängden är större måste sorten finnas upptagen i EU:s sortlista och importlandets system motsvara EU:s system för import av utsäde. Dessutom bör man notera att import av vissa arter, till exempel utsäde av solros, majs, bönor, paprika och tomat, alltid förutsätter ett sundhetscertifikat.

Importanmälan för importen

En importhändelse ska anmälas med en importanmälan till Eviras utsädeskontrollenhet, när utsädesmängden överstiger 200 g. Importanmälan är fritt formulerad och ska innehålla importörens namn och kontaktuppgifter, importland, art, sort och importmängd.  Anmälan kan skickas som e-postbilaga.

Returnering av importanmälan

Utsädeskontrollenheten kontrollerar importanmälan, och om uppgifterna är tillräckliga godkänns anmälan och returneras per e-post till importören.  Genom att uppvisa importanmälan i tullen får importören tillgång till utsädet.