Sundhetskrav på växter vid import av utsäde från länder utanför EU

Av bestämda slag av utsäde krävs sundhetscertifikat och inspektion i samband med import från länder utanför EU. För en del utsäde gäller kravet bestämda länder. Syftet med kravet är att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprids via utsäde.

En importör av utsäde som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Det är tillåtet att föra in utsäde endast via bestämda importplatser. En försändelse av utsäde som kräver sundhetscertifikat anmäls till Eviras eller NTM-centralens växtinspektör för inspektion. Anvisningar gällande importförbud och sundhetscertificat finns på sidan blanketter och anvisningar gällande import av växter (länken nedan).

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

 

Teman: