Import och export av växter och vegetabiliskt ursprung

Många farliga växtsjukdomar och skadedjur sprider sig via växter. Av denna orsak har man ställt upp olika krav på import och export av växter och produkter av vegetabiliskt ursprung. På de här sidorna hittar du information om sundhetskrav gällande växter vid import från länder utanför EU och export till dem. Information om kraven som iakttas på den inre marknaden i EU hittar du under Försäljning och marknadsföring > Växter.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS