Exportinspektioner på växter

Produkter som exporteras från Finland till länder utanför EU inspekteras genom inspektioner av exportberedskap som görs på produktionsplatserna och inspektioner av bestämda partier som görs vid exporttidpunkten. I samband med inspektionen utreds om produkten som är avsedd att exporteras uppfyller de krav som mottagarlandet ställer. Vid behov tas ett prov ur vilket undersöks förekomsten av växtförstörare som mottagarlandet har uppräknat som karantänförstörare. Exportinspektionerna är avgiftsbelagda.

Om man i samband med inspektionen konstaterar att produkten uppfyller de krav som mottagarlandet ställer, kan ett sundhetscertifikat beviljas för försändelsen. Om produkten inte uppfyller de krav som mottagarlandet ställer, kan ett certifikat inte beviljas.

 

Teman: