Registrering

En exportör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Du hittar mer information om registrering under Odling och produktion>Växtsjukdomar och skadedjur>Tillsyn> Växtinspektionsregistren.