Växtsundhetscertifikat

Ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) är ett dokument som används vid internationell handel. Certifikatet utfärdas av myndigheten för växthälsa i exportlandet för försändelser som uppfyller de krav som mottagarlandet ställer. I Finland beviljas sundhetscertifikat av Evira. Sundhetscertifikatet beviljas separat för varje försändelse och det är avgiftsbelagt.

I allmänhet krävs ett certifikat för nedanstående produkter. Kraven varierar dock från land till land. 

  • Plantor och växtförökningsmaterial
  • Snittblommor
  • Kruk-, grupp- och grönväxter
  • Utsäde
  • Färska frukter, bär och grönsaker
  • Potatis
  • Virke
  • Spannmål
  • Växtunderlag
  • Vid export till Ryssland också t.ex: bestämda livsmedel och foder, kartongprodukter och malt.


Ansökan om certifikat görs genom att göra en exportanmälan

Du ansöker om ett sundhetscertifikat genom att göra en exportanmälan till Evira. Anmälan ska göras minst 14 dagar före exporteringen. Du kan göra exportanmälan antingen i elektronisk form på Eviras webbtjänst eller genom att sända anmälan på en blankett.