Import av växter från länder utanför EU

Importkrav och begränsningar har fastställts för växter som importeras till Finland från länder utanför EU i syfte att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprider sig i anslutning till försändelserna. Kraven varierar beroende på växtart, produkt och ursprungsland. Det råder importförbud för vissa växtarter som kommer från länder utanför EU: Importören ska i god tid före importeringen ta reda på importkraven och begränsningarna. Via länkarna Importförbud och Blanketter och anvisningar till vänster hittar man tilläggsinformation om dessa.

Alla plantmaterial, krukväxter och till en del också snittblommor ska ha sundhetscertifikat då de importeras till Finland från länder utanför EU.

Det är endast tillåtet att importera produkter som kräver sundhetscertifikat via bestämda importplatser och försändelserna inspekteras innan importören får ta dem i användning. En importör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister.

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

 

Teman: