Importförbud för växtarter

Det råder importförbud för vissa växtarter som kommer från länder utanför EU: Importförbudet kan gälla bestämda länder eller alla länder utanför EU. Du hittar en förteckning över importförbud till höger på sidan under Blanketter och anvisningar.

 

 

 

Teman: