Importinspektioner på växter

Produkter för vilka det krävs sundhetscertifikat inspekteras då de förs in i landet, innan mottagaren får dem till sitt förfogande. För ordnande av en fytosanitär gränskontroll, ska Importören meddela växtinspektören på Evira eller NTM-centralen som svarar för området om införseltid i tillräckligt god tid, dock senast 24 timmar före varuförsändelsens ankomst till införselorten. När det gäller varuförsändelser som förs in i landet som landtransporter behöver ingen anmälan göras på förhand.

Importinspektionen utförs på importplatsen eller beroende av tillstånd i mottagarens lager. Vid inspektionen utreds om produkterna är rena från farliga växtförstörare och om de övriga importkraven uppfylls. Inspektören tar vid behov prover som undersöks på Eviras laboratorium. Om försändelsen inte uppfyller importkraven, förbjuds införsel av den. För en försändelse som får importförbud meddelas åtgärder som importören verkställer på egen bekostnad. Importinspektionerna är avgiftsbelagda. Du hittar prislistan under länken till vänster på sidan.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS