Import av plantmaterial av trädgårdsväxter

För alla plantor av trädgårdsväxter och annat förökningsmaterial som importeras från länder utanför EU krävs ett sundhetscertifikat, och importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Försändelserna kontrolleras vid import till Finland. Förutom farliga växtskadegörare får inte andra växtskadegörare (skadegörare på plantmaterial) som minskar växternas användbarhet förekomma i plantmaterialet, och de ska uppfylla kvalitetskraven i lagen om plantmaterial.

Plantor av vissa växtarter har belagts med importförbund antingen från alla länder utanför EU eller från vissa länder. Till exempel värdväxter till päronpest, såsom äppelträd, päronträd och rönn har belagts med importförbud.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS