Växtsundhetscertifikat

Sundhetscertifikatet är ett certifikat som beviljas av växtsundhetsmyndigheten i exportlandet. I certifikatet intygas att växterna har inspekterats och att de är rena från farliga växtsjukdomar och skadedjur och att de också i övrigt uppfyller mottagarlandets krav.

Vid import till Finland från länder utanför EU krävs ett certifikat för följande växter och växtprodukter:

  • Alla plantor, sticklingar och övrigt förökningsmaterial
  • Krukväxter
  • Snittblommor (bestämda växtarter)
  • Utsäde (bestämda växtarter)
  • Barrträ
  • Lövträ (bestämda arter)
  • Potatis (till största delen i importförbud)


Du hittar en mer exakt förteckning över växter och växtarter som kräver sundhetscertifikat till höger på sidan under Blanketter och anvisningar.