Undantagstillstånd för importerade växter och växtprodukter

Evira kan bevilja undantag från importkraven gällande växter och växtprodukter, om de importeras för vetenskaplig forskning, provändamål eller val av sort. Beviljandet av tillstånd förutsätter att importen inte förorsakar risk för att farliga växtförstörare sprids i Finland.

För beviljande av dispens förutsätts att ett laboratorium eller en annan lokal som är avsedd för verksamheten i fråga godkänns. En myndighet godkänner laboratoriet eller lokalen vid en inspektion. Utifrån resultatet av inspektionen beviljas tillståndet eller bestäms om de korrigeringsåtgärder som ska utföras vid forskningsgården innan tillståndet beviljas.

Efter att verksamheten har upphört kan en inspektion göras för att konstatera att det material som importerats med dispens har förstörts så att det inte finns risk för att växtskadegörare sprids. Om sökanden ofta importerar material som kräver dispens och verksamheten sker i samma lokaler, görs inspektionen inte nödvändigtvis i samband med alla partier som importeras.

Om undantagstillstånd ansöks skriftligt av Evira med blanketten som du hittar under länkarna till vänster på sidan. Evira fattar ett skriftligt beslut om beviljande av tillstånd. I beslutet definieras villkoren för tillståndet.