Växtinspektionsregistren

En importör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister (ingår i växtinspektionsregistren). Du hittar mer information om registrering under Odling och produktion>Växtsjukdomar och skadedjur>Tillsyn>Växtinspektionsregistren.