Import och export av virke

Många skogssjukdomar och -skadedjur sprids via virke. På grund av detta ska man inom virkeshandeln med länder utanför EU iaktta de krav som lagar och förordningar gällande växthälsa ställer. På de här sidorna hittar du information om växthälsa i fråga om virke vid import och export.

Inom EU är virkeshandeln fri, men för virke som exporteras till vissa skyddsområden gäller strängare krav. Du hittar mer information om kraven på växthälsa i fråga om virke på den inre marknaden i EU under Försäljning och Marknadsföring > Virke.

Du hittar information om import och export av förpackningsmaterial av trä under Förpackningsmaterial av trä.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS