Export av virke till länder utanför EU

Vid export av virke till länder utanför EU måste man ta i beaktande de krav på sundhet som mottagarlandet ställer. Kraven varierar mellan olika länder och för olika virkesslag. Exportören ska ta reda på kraven i god tid före exporteringen.

Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar eller skadedjur som nämns i mottagarlandets krav får inte förekomma i försändelserna. Den som exporterar produkter för vilka det krävs sundhetscertifikat ska registrera sig i växtskyddsregistret.

Inspektion av exportberedskap

En inspektion av exportberedskap görs årligen på sågverk o.d. som producerar exportvirke som kräver sundhetscertifikat. I samband med inspektionen av exportberedskap försäkrar man sig om att produkterna uppfyller de krav som mottagarlandet ställer.

Om produktionsanläggningen har märkningsrätt enligt standarden ISPM 15 eller om den levererar ugnstorkat sågat virke, inspekteras att torkanläggningens temperatur och värmetid uppfyller kraven enligt standarden ISPM 15 eller att det sågade virkets fuktighetsprocent uppfyller det krav som ställs på ugnstorkning. Vidare kontrolleras märkningarna på virket.

Virke som exporteras från en anläggning som genomgått inspektion av exportberedskap inspekteras i allmänhet inte mer vid exporttidpunkten, utan sundhetscertifikatet beviljas utifrån inspektionen av exportberedskap. Exportberedskapen gäller i ett år från inspektionen och den är avgiftsbelagd.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: