Import av virke från länder utanför EU

Det är tillåtet att föra in till Finland virke som uppfyller importkraven från länder utanför EU. Importkraven är beroende av trädslaget, virkesslaget och ursprungsområdet. Försändelser som förs in i landet får inte innehålla farliga växtsjukdomar eller skadedjur.

Krav på sundhetscertifikat gäller för barrträ som importeras från alla länder utanför Europa samt från Ryssland, Kazakstan och Turkiet. Beträffande lövträ varierar kraven på sundhetscertifikat beroende på trädslaget och ursprungsområdet.

Det är tillåtet att importera en virkesförsändelse som kräver sundhetscertifikat endast via bestämda importplatser och växtinspektören ska informeras om införseln. Importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: