Aktuellt

24.2.2015

Produkten MontyLine am som innehåller rovkvalstret Amblyseius montdorensis från Australien godkändes i februari 2015 av Evira för biologisk bekämpning av mjöllöss, tripsar och gallkvalster i växthus samt i plasttunnlar. Produktens tillverkare är Syngenta Bioline Ltd.

Produkten har använts tidigare i Finland, men i enlighet med lagändringen år 2013 måste importören söka tillstånd av Evira för användning, import och marknadsföring av det australiensiska rovkvalstret. På basis av tillståndsansökan bedömde Evira riskerna för växthälsa och tillkännagav beslutet till miljöministeriet för eventuella åtgärder på basis av naturskyddslagen.

Rovkvalstret A. montdorensis godkänns för användning för grönsaker, jordgubbar och prydnadsväxter, och därmed är det ett komplement för biologisk bekämpning speciellt för blommade krukväxter.

13.2.2015

Övervakningen av bruket av biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare utvidgas efter pilotåret 2014 till hela Finland, frånsett Kajanalands, Lapplands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden. Övervakningen utförs i växthus-, plantskole- och jordgubbsodlingar. Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att de i odlingen använda produkterna är godkända av Evira och att produkterna inte skadar odlingsväxterna.