Blanketter och anvisningar

Om alla bekämpningsorganismer eller pollinerare som kommer att användas i Finland skall lämnas en anmälan till Evira eller också skall ansökas om ett tillstånd att använda dem från Evira. En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är att makroorganismen inte medför något hot mot växthälsan. Evira upprätthåller en förteckning över godkända bekämpningsorganism- eller pollinerarprodukter.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS