Tillståndsansökningar

Då en ny bekämpningsorganism, pollinerarart eller produkt marknadsförs, används eller införs för första gången, skall för arten eller produkten ansökas om ett tillstånd från Evira.

En tillståndsansökan krävs om bekämpningsorganismen eller pollineraren:

  • inte är en ursprunglig art i Finland
  • inte finns upptagen på EPPO:s lista

Tillståndsansökan med bilagor skall lämnas till Evira tre (3) månader innan den första införseln, användningen eller marknadsföringen. Evira utvärderar produktens säkerhet med tanke på växthälsan och sänder ansökningarna för kännedom till miljömyndigheterna med tanke på eventuella begränsningar som naturvårdslagen (43§) förutsätter.

Tillståndsansökan lämnas bunden till en viss produkt. En ansökan bunden till en art tillåts, om ingen produkt tillverkats av makroorganismen. Evira listar upp arterna eller produkterna som genomgått förfarandet för godkännande i ett separat dokument. Om tillstånd för exotiska arter som för närvarande används eller arter utanför EPPO:s lista skall ha ansökts senast 31.12.2013.

Om breddning av användningsändamålet för en viss bekämpningsorganism- eller pollinerarprodukt skall ansökas, om:

  • produkten inte nämnts på listan
  • man vill använda organismen för andra växtarter än de som nämnts på den lista som Evira upprätthåller eller
  • man vill bredda användningen av organismen från växthus till friland

Om breddning av användningen till andra växtskadegörararter behöver inte ansökas om tillstånd. Om tillstånd för flera användningsändamål (växtarter) och användningsmiljöer (friland, växthus och plasttunnel) kan ansökas på en och samma gång. Tillståndsförfarandet och breddningen av användningsändamålet är avgiftsbelagda. Du hittar prislistan här.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER