Frågor och svar

1. Vilka tillstånd krävs för införsel av humlor?

Det beror för det första på om humlorna införs från EU, Norge eller Schweiz eller från länder utanför EU. Då humlor införs från EU-området, Norge eller Schweiz rör det sig om handel på den inre marknaden och då skall företagaren registrera sig som importör och samtidigt lämna en anmälan eller ansöka om ett tillstånd för pollinerararten och produkten, om de inte finns upptagna på listan på Eviras webbplats om bekämpningsorganismer.

Då humlor införs från länder utanför EU skall företagaren leverera ett hälsointyg och anmäla sig hos gränskontrollen med hjälp av systemet Traces.


2. Får man beställa bekämpningsorganismer från utlandet?

Bekämpningsorganismer får beställas från utlandet. Om bekämpningsorganismen som beställs finns upptagen på EPPO:s positiva lista (standard PM 6/3) skall en anmälan lämnas till Evira. Om arten finns med i dokumentet över arter som godkänts i Evira, behöver endast lämnas en anmälan om produkten och användningsändamålet, om ett sådant finns.

Om arten inte finns upptagen på EPPO:s lista och inte heller i Eviras dokument, skall ansökas om ett tillstånd från Evira innan produkten som innehåller arten i fråga används. Om arten redan godkänts, skall kontrolleras med hjälp av dokumentet om produkten som innehåller arten i fråga och användningsändamålet godkänts.