Förpackningsmaterial av trä

En producent av förpackningsmaterial av trä behöver en märkningsrätt beviljad av Evira, om producenten vill tillverka förpackningsmaterial i enlighet med den internationella standarden ISPM 15. Information om kraven i standarden ISPM 15 samt märkningsrätten hittar du under Införsel och utförsel > Förpackningsmaterial av trä.