Aktuellt

28.2.2018

Infobrev

Infobrev (28.2.2018) om aktuella saker inom gödselkontroll.

20.9.2016
Hästgödsel som gödselfabrikat

Information om användning och hantering av hästgödsel finns på denna länk.

27.7.2015
Gödselfabrikaten i Finland fortfarande av hög kvalitet

Gödselfabrikatens kvalitet och säkerhet förblev god i Finland år 2014. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som kontrollerar produktionen av fabrikat samt färdiga produkter, berömmer aktörernas ansvarsfullhet och egenkontroll. Tyngdpunkten i kontrollen det här året är speciellt mullprodukter. Läs mer