Aktuellt

20.9.2016
Hästgödsel som gödselfabrikat

Information om användning och hantering av hästgödsel finns på denna länk.

27.7.2015
Gödselfabrikaten i Finland fortfarande av hög kvalitet

Gödselfabrikatens kvalitet och säkerhet förblev god i Finland år 2014. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som kontrollerar produktionen av fabrikat samt färdiga produkter, berömmer aktörernas ansvarsfullhet och egenkontroll. Tyngdpunkten i kontrollen det här året är speciellt mullprodukter. Läs mer

23.7.2014
Gödselfabrikatkontrollens rapporter 2013

Rapporterna om kontrollen av gödselfabrikat år 2013 har publicerats på Eviras internetsidor. Länk till  meddelandet och länkar till rapporterna:
Gödselfabrikatkontrollens rapport 2013 (på finska, pdf 90 kbyte)
Analysresultat av produktkontroll av gödselfabrikat 2013 (på finska, pdf 1952 kbyte)