Kontaktuppgifter av gödselfabrikatövervakningen

Kontrollavdelningen
Enheten för foder- och gödselkontroll
Gödselfabrikatsektionen

Namn

Telefon
GSM

Ansvarsområdena

Alainen Tarja

 

040 187 1670

Produktkontroll, behandling av förhandsanmälningar

 

Ala-Mantila Ossi

040 489 3338

Statistiker, rapporter, årsanmälningar

 

Auvinen Riitta

 

040 685 6943

Analysbetyg och importcertificat

 

Lehtolainen Marja

040 689 2525

Inspektion av produktionsanläggningar, provtagares ledning

Marmo Sinikka

 

040 725 7239

Ledning av enheten för foder- och gödselkontroll

 

Retkin Risto

040 841 9809

Godkännande och inspektion av produktionsanläggningar, övervakning,

biprodukter

Suoniitty Titta

 

040 579 6147

Produktkontroll

 

Torniainen Merja

050 369 3688 

Godkännande och inspektion av produktionsanläggningar, övervakning,

biprodukter

Venelampi Olli

 

 

040 842 3478

 

Godkännande och inspektion av produktionsanläggningar, gödselfabrikatsektionens förman 

     

E-postadresser:
Förfrågningar rörande gödselfabrikat och gödselkontroll: lannoitevalvonta@evira.fi
Anmälningar och rapporter: lannoite.ilmoitukset@evira.fi
Personalens e-post: förnamn.släktnamn@evira.fi
Registreringskontor: kirjaamo@evira.fi
Info: info@evira.fi


Växel    029 530 0400

Telefax  029 530 5298