Statistiker över tillverknings- och importmängder av gödselfabrikat

Statistikerna baserar  sig på verksamhetsutövarnas årsanmälningar (Lagen om gödselfabrikat 539/2006, 11 §).

Tillverkningsstatistiker

Importstatistiker