Tillsynsresultat över gödselfabrikat

Gödselfabrikatkontrollens årliga kontrollrapport publiceras på Eviras webbplats (Sektorvisa kontrollrapporter, på finska).

Analysresultaten av gödselfabrikatkontrollens produktkontroll publiceras i separata rapporter (rapporterna är på finska):

  • Analysresultaten av gödselfabrikatkontrollens produktkontroll 2017
  • Analysresultaten av gödselfabrikatkontrollens produktkontroll 2016
  • Analysresultaten av gödselfabrikatkontrollens produktkontroll 2015
  • Analysresultaten av gödselfabrikatkontrollens produktkontroll 2014
  • Analysresultaten av gödselfabrikatkontrollens produktkontroll 2013
  • Gödselfabrikatkontrollens analysresultat 2012
  • Gödselfabrikatkontrollens analysresultat 2011
  • Foder- och gödselkontrolls analysresultat 2003 - 2010

 

 

Teman: