Tillverkning av gödselfabrikat

På denna sida har vi sammanställt aktörens lagstadgade skyldigheter som hör samman med utsläppandet av gödselfabrikat på marknaden.

Anmälningsskyldighet

Innan tillverkningen eller marknadsföringen av ett gödselfabrikat inleds ska företagaren göra en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sektion för gödselfabrikat om att verksamheten inleds. Till anmälan fogas en beskrivning av hur verksamheten är organiserad, varudeklarationer för fabrikaten och en skriftlig egenkontrollplan. Förändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten ska också anmälas skriftligen. Anmälningarna görs på de blanketter som Evira har publicerat.

Anmälningsskyldigheten gäller inte verksamhetsutövare som bedriver enbart parti- eller detaljhandelsverksamhet eller enbart lagrar, transporterar eller använder gödselfabrikat eller råvaror till sådana.

Bokföringsskyldighet

Aktören ska föra register för säkerställandet av produkternas spårbarhet. I registret ska föras in inköp av gödselfabrikat och råvaror till sådana, deras ursprung, hur mycket gödselfabrikat och råvaror som har bearbetats tekniskt och tillverkats, försäljningar och andra överlåtelser av gödselfabrikat och råvaror till sådana samt lagringsplatser. I registret ska dessutom antecknas mängderna importerade och exporterade gödselfabrikat och råvaror till sådana.

Aktören ska en gång per år meddela Evira de uppgifter som behövs om tillverkade eller marknadsförda gödselfabrikat. Denna så kallade årsanmälan begärs i slutet av året.

Egenkontroll och godkännande av anläggning

En aktör inom sektorn för gödselfabrikat ska ha ett egenkontrollsystem med vilket aktören försöker säkerställa att gödselfabrikatet och hanteringen av det uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

En aktör som tillverkar, tekniskt bearbetar eller lagrar organiska gödselfabrikat eller råvaror till sådana ska vara godkänd av Evira. Godkännandet är specifikt för var och en produktionsanläggning.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS