Tillsynregister

Register över aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

För tillsynen för Livsmedelssäkerhetsverket Evira ett riksomfattande register över anmälningspliktiga aktörer. Förteckningen finns i längst ner på denna sida.

Anmälningsskyldigheten gäller aktörer som tillverkar, tekniskt bearbetar, släpper ut på marknaden och importerar gödselfabrikat. Mer information om anmälningsskyldigheten finns nedan på länken "Aktörens skyldigheter".

Förteckningen över verksamhetsutövare som är antecknad i register 1.11.2018

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS