Plantor av trädgårdsväxter

I produktionen, försäljningen, importen och exporten av plantor av trädgårdsväxter och annat plantförökningsmaterial ska beaktas de krav på bekämpning av växtsjukdomar och skadedjur som anges i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) och lagen om plantmaterial (1205/1994).

I bestämmelserna ställs krav på växters sundhet, kvalitet och märkningar som används vid försäljning. Målet är att de professionella odlarna och konsumenterna har tillgång till högklassigt plantmaterial som är fritt från sjukdomar och skadedjur.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS